Nguyễn Huy Dũng
Think in HD /by Huy-Dũng

Follow

Think in HD /by Huy-Dũng

Follow

Chọn thiết bị học Online cho học sinh tiểu học

Nguyễn Huy Dũng's photo
Nguyễn Huy Dũng
·Aug 27, 2021·

1 min read

Gần đây có khá nhiều bạn liên hệ với tôi để hỏi xem nên mua thiết bị máy móc như thế nào để cho con chuẩn bị học online, trong bối cảnh giãn cách tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Hầu hết là các bố mẹ có con cùng tuổi với con tôi, tức là đi học Lớp 1 năm nay. Đêm qua bèn thức một chút viết ra để chia sẻ cho tiện, mời các bố mẹ cùng tham khảo, và nếu thấy hữu ích thì cho xin 500 Like và Share nhé!

Slide1.png

Slide2.png

Slide3.png

Slide4.png

Slide5.png

Slide6.png

Slide7.png

Slide8.png

 
Share this